K-2014-04

nazwa zadania

„Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw -  urządzeń ochładzania powietrza zamontowanych w obiektach Zamawiającego.”

numer zadania

K-2014-04

nazwa i adres wybranego Oferenta

Lider SEO Grzegorz Buchta

ul. Papieża Jana Pawła II 59/1/3

41-943 Piekary Śląskie

 

Paulina Jańczyk-Makulska   2014-04-18  
Lucyna Żurek  2014-05-27 14:32:07  
Lucyna Żurek  2014-05-27 14:32:07