K-2013-04

nazwa zadania

„Zakup i dostawa LOCO Siedziba Zamawiającego materiałów masowych: piasek, tłuczeń, humus.”

numer zadania

K-2013-04

nazwa i adres wybranego Oferenta

MARABUT Sp. z o.o.

32-070 Czernichów 451

k/Krakowa

 

UWAGA: 

W związku z uchylaniem się od zawarcia Umowy przez firmę MARABUT Sp. z o.o. z Czernichowa do realizacji zadania wybrano ofertę nr 2 firmy:

P.T.U.H MARTRANS Łonak Mariusz

ul. Żołnierska 119

42-525 Dąbrowa Górnicza

Marta Elmrych   2013-08-07  
Lucyna Żurek  2013-09-11 12:30:46  
Lucyna Żurek  2013-09-11 12:30:46