K-2013-03

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW)".

numer zadania

K-2013-03

nazwa i adres wybranego Oferenta

UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132

Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach

Dokumenty do pobrania

Paulina Jańczyk-Makulska   2013-05-27  
Lucyna Żurek  2016-10-19 09:40:01  
Lucyna Żurek  2016-10-19 09:40:01