IN-2016-12 - II postępowanie

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton” – II postępowanie

numer zadania

IN-2016-12

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania


Dokumenty do pobrania

Marta Elmrych   2016-07-08  
Lucyna Żurek  2016-07-08 14:23:22  
Lucyna Żurek  2016-07-08 14:23:22