IN-2014-14

nazwa zadania

Kompleksowa obsługa projektowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej – II etap” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.

numer zadania

IN-2014-14

nazwa i adres wybranego Oferenta

PROJECT-CONSULTING Katarzyna Całka

ul. Wielicka 25

30-552 Kraków

Dokumenty do pobrania

Paulina Jańczyk-Makulska   2014-07-31  
Lucyna Żurek  2014-07-31 15:05:34  
Lucyna Żurek  2014-07-31 15:05:34