IN-2014-14

nazwa zadania

Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej – etap II” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

numer zadania

IN-2014-14

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo-Budowlany „WIADUK” Wojdyła-Kolanko Spółka Jawna

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dąbrowa Górnicza

Marta Elmrych   2015-03-17  
Lucyna Żurek  2015-04-01 09:21:54  
Lucyna Żurek  2015-04-01 09:21:54