IN-2013-24

nazwa zadania

Kompleksowa obsługa projektowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.

 

numer zadania

IN-2013-24

nazwa i adres wybranego Oferenta

„ALFA”

Al. H. Kołłątaja 34

42-500 Będzin

Marta Elmrych   2013-06-26  
Marta Elmrych  2017-03-21 15:56:46  
Marta Elmrych  2017-03-21 15:56:46