IN-2013-24

nazwa zadania

Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

numer zadania

IN-2013-24

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo-Budowlany „WIADUK” Wojdyła-Kolanko Spółka Jawna

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dąbrowa Górnicza

Marta Elmrych   2014-06-26  
Lucyna Żurek  2014-07-22 13:34:43  
Lucyna Żurek  2014-07-22 13:34:43