IN-2013-18

nazwa zadania

"Wymiany odcinkowe sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w okresie 3 lat".

numer zadania

IN-2013-18

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo Budowlany "WIADUK" Wojdyła-Kolanko SJ

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dabrowa Górnicza

Marta Elmrych   2013-07-30  
Lucyna Żurek  2013-09-11 12:30:46  
Lucyna Żurek  2013-09-11 12:30:46