IN-2013-12, IN-2013-20

nazwa zadania

"Zakup i dostawa neutralizatora oparów wraz z pompą wodną recyrkulacyjną do zestawu do mineralizacji azotu Kjeldahla".

numer zadania

IN-2013-12, IN-2013-20

nazwa i adres wybranego Oferenta

Alchem Grupa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 9/2

43-300 Bielsko Biała

Dokumenty do pobrania

Marta Elmrych   2013-05-16  
Marta Elmrych  2016-09-28 10:15:01  
Marta Elmrych  2016-09-28 10:15:01