IN-2013-03

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego specjalizowanego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton z nadwoziem cysterna do przewozu wody pitnej o pojemności ok. 14 000 litrów”.

numer zadania

IN-2013-03

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

Dokumenty do pobrania

Marta Elmrych   2013-09-11  
Aneta Jabłońska  2018-10-24 13:12:49  
Aneta Jabłońska  2018-10-24 13:12:49