IN-2013-03

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego specjalizowanego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton z nadwoziem cysterna do przewozu wody pitnej o pojemności ok. 12 000 litrów”.

numer zadania

IN-2013-03

nazwa i adres wybranego Oferenta

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Krosno” S.A.

ul. Żwirki i Wigury 6

38-400 Krosno

Marta Elmrych   2014-01-22  
Lucyna Żurek  2014-02-17 14:53:57  
Lucyna Żurek  2014-02-17 14:53:57