Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Wyniki przetargów

Poniżej znajdą Państwo informacje o wynikach rozstrzygniętych przetargów.

Wyniki przetargów z lat 2009 do 2012 dostępne są pod adresem (link)

OI-2018-26

nazwa zadania

„Modernizacja szaf, przyłączy i pomp – P1-P3” - wykonawstwo

numer zadania

OI-2018-26

nazwa i adres

wybranego Oferenta

TST SERVICES TOMASZ STROJNY
ul. Fijewskiego 23H
40-748 Katowice

więcej

K-2018-13

nazwa zadania

„Ochrona fizyczna siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13”

numer zadania

K-2018-13

opis

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej

rodzaj zamówienia

Usługa

nazwa i adres wybranego oferenta

RR SECURITY ARKAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wybickiego 1
41-303 Dąbrowa Górnicza

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn.zm.).

K-2019-03

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW)"

numer zadania

K-2019-03

nazwa i adres

wybranego Oferenta

UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach
40-203 Katowice
ul. Roździeńskiego 188B

więcej

OI-2018-26

nazwa zadania

„Modernizacja szaf, przyłączy i pomp – P1-P3” – wykonawstwo

numer zadania

OI-2018-26

nazwa i adres

wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

więcej

OI-2019-01

nazwa zadania

„Zabudowy specjalistyczne typu pogotowie techniczne - wymiana pojazdów (7 etap) po zakończeniu okresu użytkowania pojazdów z 4 etapu”

numer zadania

OI-2019-01

opis

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

nazwa i adres wybranego Oferenta

DRAGON S.C.

S. Kucharz, B. Dudek

Ul. Kazdębie 121

42-530 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2018-12

nazwa zadania

„Zakup i dostawa LOCO Magazyn Zamawiającego materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, t.j.:

- I część zamówienia: Zakup i dostawa LOCO Magazyn Zamawiającego materiałów biurowych;

- II część zamówienia: Zakup i dostawa LOCO Magazyn Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych”.

numer zadania

K-2018-12

opis

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

więcej

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Zapytanie o cenę, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn.zm.).

K-2018-10

nazwa zadania

Najem zewnętrzny uzupełniający jednostek transportowo-sprzętowych wraz z obsługą

numer zadania

K-2018-10

nazwa i adres

wybranego Oferenta

P.T.U.H MARTRANS Łonak Mariusz

ul.Tworzeń 57

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2018-07

nazwa zadania

Odbiór, załadunek, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o. o

numer zadania

K-2018-07

nazwa i adres

wybranego Oferenta

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Promień

ul. Główna 91

42-530 Dąbrowa Górnicza

więcej

 

K-2018-06

nazwa zadania

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Część I pełnienie funkcji Sprzedawcy Podstawowego”

numer zadania

K-2018-06

nazwa i adres

wybranego Oferenta

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

więcej

 

nazwa zadania

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Część II pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego

numer zadania

K-2018-06

nazwa i adres

wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

K-2018-02

nazwa zadania

„Sukcesywny zakup paliw płynnych i gazowych dokonywany w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Sprzedającego”

numer zadania

K-2018-02

nazwa i adres

wybranego Oferenta

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

więcej

 

K-2017-22

nazwa zadania

„Sukcesywna dostawa i rozładunek polielektrolitu do odwadniania na prasach taśmowych osadu przefermentowanego pochodzącego z oczyszczalni ścieków „Centrum” w Dąbrowie Górniczej”

numer zadania

K-2017-22

nazwa i adres

wybranego Oferenta

Allied Solution Poland Sp. z o. o.

ul. Łyżwiarska 1/11

02-505 Warszawa

więcej

 

K-2017-19

nazwa zadania

„Wykonywanie usług związanych z utrzymaniem czystości w obiektach Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.”

numer zadania

K-2017-19

nazwa i adres

wybranego Oferenta

PROBET Sp. z o.o.

ul. Limanowskiego 9/1

41–506 Chorzów

więcej

K-2017- 08

nazwa zadania

Zakup, dostawa i rozładunek flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”

numer zadania

K-2017- 08

nazwa i adres

wybranego Oferenta

KEMIPOL Sp. z o.o.

ul. Kuźnicka 6

72-010 Police

więcej

K-2017- 20

nazwa zadania

„Zakup i dostawa materiałów masowych: piasek, tłuczeń, nakład naturalny LOCO siedziba Zamawiającego”.

numer zadania

K-2017-20

nazwa i adres wybranego Oferenta

P.T.U.H MARTRANS

Łonak Mariusz

ul. Tworzeń 57

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

nazwa zadania

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Część II - pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego

numer zadania

K-2017- 10

nazwa i adres wybranego Oferenta

Polski Koncern Naftowy

ORLEN S.A.

ul. Chemików 7

09-411 Płock

więcej

K-2017-12

nazwa zadania

„Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04”.

numer zadania

K-2017- 12

nazwa i adres wybranego Oferenta

WIREX SP. JAWNA Jerzy, Jan Wirek

ul. Sielecka 93 B

42-500 Będzin

więcej

K-2017-16

nazwa zadania

Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych

numer zadania

K-2017-16

nazwa i adres wybranego Oferenta

Przedsiębiorstwo Transportowo-Usługowo- Handlowe MARTRANS
Łonak Mariusz
ul. Tworzeń 57
41-303 Dąbrowa Górnicza
więcej

K-2017-08

nazwa zadania

Dostawa i rozładunek flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.

numer zadania

K-2017-08

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

25 sierpień  2017 r. do godziny 12.00

IN-2017-09

nazwa zadania

"Przebudowa wodociągu stalowego DN400 mm na rurociąg z żeliwa sferoidalnego DN450 mm na długości 1794,50 mb oraz rurociąg z rur PE Ø 500 mm na długości 94 mb od ul. Konstytucji do ul. Pogoria w Dąbrowie Górniczej, wraz z modernizacją komory pomiarowej".

numer zadania

IN-2017-09

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo – Budowlany „WIADUK”

Wojdyła – Kolanko Spółka Jawna

ul. Zaplecze 2a

41-303 Dąbrowa Górnicza

 

więcej

IN-2017-05

nazwa zadania

"Odcinkowe wymiany sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w okresie 3 lat."

numer zadania

IN-2017-05

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo budowlany „WIADUK”
Wojdyła – Kolanko Spółka Jawna
ul. Zaplecze 2A
41-300 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2017-05

nazwa zadania

„Sukcesywny zakup paliw płynnych i gazowych dokonywany w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Sprzedającego”.

numer zadania

K-2017-05

nazwa i adres wybranego Oferenta

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

 

więcej

IN-2017-07

nazwa zadania

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3”, realizowana w ramach zadania „Współpraca z UM-kanał”

numer zadania

IN-2017-07

nazwa i adres wybranego Oferenta

„OMEGA” Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk

ul. Szkolna 17

41-711 Ruda Śląska

UWAGA:

W związku z odstąpieniem od zawarcia Umowy przez firmę „OMEGA” Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych Jarosław Irzyk postępowanie zostało unieważnione.

więcej

 

IN-2017-07 (II Postępowanie)

nazwa zadania

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3” – II postępowanie, realizowana w ramach zadania „Współpraca z UM-kanał”

numer zadania

IN-2017-07

nazwa i adres wybranego Oferenta

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 52d
40-301 Katowice
więcej

K-2017-03

nazwa zadania

"Całodobowe udostępnienie Magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb usunięcia awarii".

numer zadania

K-2017-03

nazwa i adres wybranego Oferenta

Hurtownia Artykułów Przemysłowych „MATERBUD” S.C.

Wojdyła Tadeusz, Kolanko Grażyna

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2017-04

nazwa zadania

"Kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej".

numer zadania

K-2017-04

nazwa i adres wybranego Oferenta

ALBA MPGK Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2016-17

nazwa zadania

Ochrona fizyczna siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13

numer zadania

K-2016-17

nazwa i adres wybranego Oferenta

Agencja Ochrony Osób i Mienia ARKAN Sp. z o.o.

ul. Wybickiego 1

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2016-12

nazwa zadania

Załadunek, ważenie, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

numer zadania

K-2016-12

nazwa i adres wybranego Oferenta

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Promień

ul. Główna 91

42-530 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2016-10

nazwa zadania

Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług  transportowo-sprzętowych

numer zadania

K-2016-10

nazwa i adres wybranego Oferenta

Usługi Transportowo-Sprzętowe Stanisław Dziedzic

Ul. Gwardii ludowej 147

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2016-05 część II

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Część II pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego

numer zadania

K-2016-05

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

więcej

K-2016-05 część I

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Część I pełnienie funkcji Sprzedawcy Podstawowego

numer zadania

K-2016-05

nazwa i adres wybranego Oferenta

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

 

więcej

K-2016-06

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe”

numer zadania

K-2016-06

nazwa i adres wybranego Oferenta

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Gdańska 132

90-520 Łódź

więcej

IN-2016-18

nazwa zadania

„Budowa pompowni wody P2 z odwodnieniem, zbiornika ppoż., komory zasuw, zasilania elektroenergetycznego, oświetlenia i zjazdu do pompowni wody P2 z zagospodarowaniem terenu pompowni oraz budowa i połączenie sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN 250 mm w rejonie pompowni przy ul. Gołonoskiej w Dąbrowie Górniczej”

numer zadania

IN-2016-18

nazwa i adres wybranego Oferenta

Konsorcjum firm:

Lider: Voltar System Sp. z o.o.

ul. Oświęcimska 82

43-100 Tychy

Partner 1: Senibud Sp. z o.o.

ul. Oświęcimska 82

43-100 Tychy

Partner 2: Senitech Sp. z o.o.

ul. Oświęcimska 82

43-100 Tychy

więcej

IN-2016-08

nazwa zadania

„Przebudowa wodociągu stalowego DN400 mm na rurociąg z żeliwa sferoidalnego DN450 mm na długości 1794,50 mb oraz rurociąg z rur PE Ø 500 mm na długości 94 mb od ul. Konstytucji do ul. Pogoria w Dąbrowie Górniczej, wraz z modernizacją komory pomiarowej”

numer zadania

IN-2016-08

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

więcej

IN-2016-12 - II postępowanie

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton” – II postępowanie

numer zadania

IN-2016-12

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

więcej

IN-2016-12

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego samowyładowczego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton”.

numer zadania

IN-2016-12

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

więcej

K-2015-18

nazwa zadania

"Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej."

 

numer zadania

K-2015-18

nazwa i adres wybranego Oferenta

Business  Management Consulting Sp. z o. o.

Ul. Hanki Sawickiej 3/2

41-103 Siemianowice Śląskie

więcej

IN-2016-15

nazwa zadania

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej w ramach ogłoszonego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. „Programu tymczasowego finansowania budowy podłączeń kanalizacyjnych”

numer zadania

IN-2016-15

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo-Budowlany „WIADUK” Wojdyła-Kolanko Spółka Jawna

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2016-01

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW)".

numer zadania

K-2016-01

nazwa i adres wybranego Oferenta

UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132

Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach

więcej

K-2015-18

nazwa zadania

„Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb Dąbrowskich Wodociągów Sp.  z o.o.  w Dąbrowie Górniczej”.

numer zadania

K-2015-18

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

więcej

K-2015-17

nazwa zadania

Wykonanie prac i dostaw dla realizacji projektu pn. „Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"

numer zadania

IN-2015-17

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo-Budowlany „WIADUK”

Wojdyła-Kolanko Spółka Jawna

ul. Zaplecze 2a

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2015-08

nazwa zadania

"Utrzymanie czystości w obiektach Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o."

numer zadania

K-2015-08

nazwa i adres wybranego Oferenta

KODMOS Sp. z o.o.

ul. Smoleńska 154

85-871 Bydgoszcz

 więcej

K-2015-10

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Część I pełnienie funkcji Sprzedawcy Podstawowego

numer zadania

K-2015-10

nazwa i adres wybranego Oferenta

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51

26-110 Skarżysko - Kamienna

więcej

K-2015-10

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Część II pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego

numer zadania

K-2015-10

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

więcej

K-2015-15

nazwa zadania

„Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych.”

numer zadania

K-2015-15

nazwa i adres wybranego Oferenta

Usługi Transportowo- Sprzętowe

Stanisław Dziedzic

ul. Gwardii Ludowej 147

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

IN-2015-08

nazwa zadania

" Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Powstańców 13".

numer zadania

IN-2015-08

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Budowlano-Handlowy Muc Andrzej

41-100 Siemianowice Śląskie

ul. Olimpijska 6

więcej

K-2015-07

nazwa zadania

"Zakup i dostawa wodomierzy LOCO Magazyn Zamawiającego".

numer zadania

K-2015-07

nazwa i adres wybranego Oferenta

SENSUS Polska Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 63/65

87-100 TORUŃ

więcej

IN-2015-22

nazwa zadania

"Budowa wodociągu rozdzielczego PE Ø315/225mm w rejonie ul. Idzikowskiego / Gołonoskiej w Dąbrowie Górniczej"

numer zadania

IN-2015-22

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo Budowlany "WIADUK" Wojdyła-Kolanko Spółka Jawna

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

IN-2014-14

nazwa zadania

Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej – etap II” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

numer zadania

IN-2014-14

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo-Budowlany „WIADUK” Wojdyła-Kolanko Spółka Jawna

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

IN-2014-39

nazwa zadania

„Zakup minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą do jej transportu” 

numer zadania

IN-2014-39

nazwa i adres wybranego Oferenta

HKL BAUMASCHINEN Polska Sp. z o.o. Oddział Śląsk

ul. Zabrzańska 12

41-708 Ruda Śląska

więcej

K-2014-20

nazwa zadania

„Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania na prasach sitowo – taśmowych osadów pofermentacyjnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.” 

numer zadania

K-2014-20

nazwa i adres wybranego Oferenta

Allied Solutions Poland Sp. z o. o.

ul. Łyżwiarska 1/11

02-505 Warszawa

więcej

K-2014-22

nazwa zadania

"Ochrona fizyczna siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13".

numer zadania

K-2014-22

nazwa i adres wybranego Oferenta

Agencja Ochrony Osób i Mienia ARKAN Sp. z o.o.

ul. Wybickiego 1

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2014-21

nazwa zadania

 „Bieżąca obsługa geodezyjna Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.”. 

numer zadania

K-2014-21

nazwa i adres wybranego Oferenta

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „Geofach” S.C.

LJ Nisowski

ul. Graniczna 57c/32

40-018 Katowice

więcej

K-2014-16


nazwa zadania

„Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej”

Część I pełnienie funkcji Sprzedawcy Podstawowego

numer zadania

K-2014-16

nazwa i adres wybranego Oferenta

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

 więcej

K-2014-16

nazwa zadania

„Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej”

Część II pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego

numer zadania

K-2014-16

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

więcej

K-2014-23

nazwa zadania

„Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych.”

numer zadania

K-2014-23

nazwa i adres wybranego Oferenta

Usługi Transportowo- Sprzętowe

Stanisław Dziedzic

ul. Gwardii Ludowej 147

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

IN-2014-14

nazwa zadania

Kompleksowa obsługa projektowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej – II etap” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.

numer zadania

IN-2014-14

nazwa i adres wybranego Oferenta

PROJECT-CONSULTING Katarzyna Całka

ul. Wielicka 25

30-552 Kraków

więcej

K-2014-11

nazwa zadania

 

„Dostawa i rozładunek flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.”

 

numer zadania

K-2014-11

nazwa i adres wybranego Oferenta

KEMIPOL Sp. z o.o.

Ul. Kuźnicka 6

72-010 Police

więcej

IN-2013-24

nazwa zadania

Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

numer zadania

IN-2013-24

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo-Budowlany „WIADUK” Wojdyła-Kolanko Spółka Jawna

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2014-03

nazwa zadania

„Sukcesywna sprzedaż paliw i płynu AdBlue do paliw dokonywana w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Wykonawcy w okresie od 15 czerwca 2014r. do 14 czerwca 2017r.”

numer zadania

K-2014-03

nazwa i adres wybranego Oferenta

Polski Koncern Naftowy „ORLEN” S.A.

Ul.Chemików 7

09-411 PŁOCK

więcej

K-2014-09

nazwa zadania

"Całodobowe udostępnienie Magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb usunięcia  awarii".

numer zadania

K-2014-09

nazwa i adres wybranego Oferenta

Hurtownia Artykułów Przemysłowych „MATERBUD” S.C.

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

IN-2013-29

nazwa zadania

„Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Dąbrowie Górniczej”.

numer zadania

IN-2013-29

nazwa i adres wybranego Oferenta

ECOL-UNICON Sp. z o.o.

ul. Równa 2

80-067 Gdańsk

więcej

K-2014-06

nazwa zadania

 

„Dostawa wody mineralnej/źródlanej LOCO Zamawiającego.”

 

numer zadania

K-2014-06

nazwa i adres wybranego Oferenta

Hurtownia „Ewa” Ewa Tylman, Janusz Tylman Sp.J.

ul. 1-go maja 38A

41-300 Dabrowa Górnicza

więcej

K-2014-02

nazwa zadania

"Kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do PWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej".

numer zadania

K-2014-02

nazwa i adres wybranego Oferenta

ALBA MPGK Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

więcej

 

K-2014-04

nazwa zadania

„Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw -  urządzeń ochładzania powietrza zamontowanych w obiektach Zamawiającego.”

numer zadania

K-2014-04

nazwa i adres wybranego Oferenta

Lider SEO Grzegorz Buchta

ul. Papieża Jana Pawła II 59/1/3

41-943 Piekary Śląskie

więcej

 

IN-2013-03

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego specjalizowanego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton z nadwoziem cysterna do przewozu wody pitnej o pojemności ok. 12 000 litrów”.

numer zadania

IN-2013-03

nazwa i adres wybranego Oferenta

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Krosno” S.A.

ul. Żwirki i Wigury 6

38-400 Krosno

więcej

K-2013-07

nazwa zadania

"Zakup i dostawa materiałów betonowych LOCO siedziba Zamawiającego".

numer zadania

K-2013-07

nazwa i adres wybranego Oferenta

GESTO

Krzysztof Szczepaniak

ul. Lubuska 12/14

40-219 Katowice

UWAGA:

W związku z uchylaniem się od zawarcia Umowy przez firmę GESTO Krzysztof Szczepaniak do realizacji zadania wybrano ofertę nr 3 firmy:

P.P.H.U. Betoniarnia Kaczmarek S.C.

Siedliszowice 66

42-425 Kroczyce

więcej

K-2013-11

nazwa zadania

"Odbiór przez Oferenta ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach wod-kan, w miejscu wskazanym przez Oferenta".

numer zadania

K-2013-11

nazwa i adres wybranego Oferenta

WIREX SJ, Jerzy, Jan Wirek

ul. Sielecka 93B

42-500 Będzin

więcej

K-2013-09

nazwa zadania

„Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej”.

numer zadania

K-2013-09

nazwa i adres wybranego Oferenta

Część I - pełnienie funkcji Sprzedawcy Podstawowego:

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków


Część II - pełnienie funkcji Sprzedawcy Rezerwowego:

PGE Obrót S.A.

ul. 8-go Marca 6

35-959 Rzeszów

Oddział z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

więcej

K-2013-14

nazwa zadania

„Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych.”

numer zadania

K-2013-14

nazwa i adres wybranego Oferenta

Usługi Transportowo- Sprzętowe

Stanisław Dziedzic

ul. Gwardii Ludowej 147

41-303 Dąbrowa Górnicza

więcej

K-2013-06

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe”

numer zadania

K-2013-06

nazwa i adres wybranego Oferenta

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Gdańska 132

90-520 Łódź

więcej

IN-2013-03

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego specjalizowanego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton z nadwoziem cysterna do przewozu wody pitnej o pojemności ok. 14 000 litrów”.

numer zadania

IN-2013-03

nazwa i adres wybranego Oferenta

Unieważnienie postępowania

więcej

K-2013-04

nazwa zadania

„Zakup i dostawa LOCO Siedziba Zamawiającego materiałów masowych: piasek, tłuczeń, humus.”

numer zadania

K-2013-04

nazwa i adres wybranego Oferenta

MARABUT Sp. z o.o.

32-070 Czernichów 451

k/Krakowa


UWAGA: 

W związku z uchylaniem się od zawarcia Umowy przez firmę MARABUT Sp. z o.o. z Czernichowa do realizacji zadania wybrano ofertę nr 2 firmy:

P.T.U.H MARTRANS Łonak Mariusz

ul. Żołnierska 119

42-525 Dąbrowa Górnicza

więcej

IN-2013-18

nazwa zadania

"Wymiany odcinkowe sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w okresie 3 lat".

numer zadania

IN-2013-18

nazwa i adres wybranego Oferenta

Zakład Remontowo Budowlany "WIADUK" Wojdyła-Kolanko SJ

ul. Zaplecze 2A

41-303 Dabrowa Górnicza

więcej

K-2013-05

nazwa zadania

"Zakup i dostawa wodomierzy LOCO Magazyn Zamawiającego".

numer zadania

K-2013-05

nazwa i adres wybranego Oferenta

SENSUS Polska Sp. z o.o.

ul. Mazowiecka 63/65

87-100 TORUŃ

więcej

IN-2013-24

nazwa zadania

Kompleksowa obsługa projektowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.

 

numer zadania

IN-2013-24

nazwa i adres wybranego Oferenta

„ALFA”

Al. H. Kołłątaja 34

42-500 Będzin

więcej

K-2013-03

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW)".

numer zadania

K-2013-03

nazwa i adres wybranego Oferenta

UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132

Przedstawicielstwo Generalne w Katowicach

więcej

IN-2013-12, IN-2013-20

nazwa zadania

"Zakup i dostawa neutralizatora oparów wraz z pompą wodną recyrkulacyjną do zestawu do mineralizacji azotu Kjeldahla".

numer zadania

IN-2013-12, IN-2013-20

nazwa i adres wybranego Oferenta

Alchem Grupa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 9/2

43-300 Bielsko Biała

więcej

K-2013-02

nazwa zadania

"Kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do PWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej".

numer zadania

K-2013-02

nazwa i adres wybranego Oferenta

Konsorcjum ALBA

Lider Konsorcjum:

ALBA Południe Polska Sp. z o.o.

Partner Konsorcjum:

ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

więcej

IN-2013-10

nazwa zadania

"Zakup koparko-ładowarki kołowej".

numer zadania

IN-2013-10

nazwa i adres wybranego Oferenta

Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych „BUDROPOL” Sp. J. A. Będkowski, R. Licznerski i inni

ul. Letnia 3

41-253 Czeladź

więcej

Marta Elmrych   2013-03-06  
Lucyna Żurek  2019-08-09 10:48:41  
Lucyna Żurek  2019-08-09 10:48:41