Procedura przetargowa

„Procedura wyboru Wykonawców, Dostawców i Usługobiorców dla zadań realizowanych przez Spółkę” stanowi podstawę udzielania zleceń na dostawy, usługi i roboty budowlane w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o., których wartość nie przekracza w złotych równowartości kwoty 400 000 euro dla dostaw lub usług oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych.

Procedura przetargowa – pobierz (PDF)

Marta Elmrych   2013-03-06  
Paulina Jańczyk-Makulska  2015-11-20 10:26:56  
Paulina Jańczyk-Makulska  2015-11-20 10:26:56