nazwa zadania

Modernizacja szaf, przyłączy i pomp – P1-P3 – wykonawstwo

numer zadania

OI-2018-26

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

1 lipiec 2019 r. do godziny 12.00

Aleksandra Szczepaniak   2019-06-13  
Lucyna Żurek  2019-07-05 15:38:40  
Lucyna Żurek  2019-07-05 15:38:40