K-2019-03

nazwa zadania

Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, NNW

numer zadania

K-2019-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Usługa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

23.05.2019 r. do godziny 12.00Aleksandra Szczepaniak   2019-05-16  
Lucyna Żurek  2019-05-24 10:18:56  
Lucyna Żurek  2019-05-24 10:18:56