Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2018-06

nazwa zadania

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.”

numer zadania

K-2018-06

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

05.10.2018 r. do godziny 12:00


Podmiot udostępniający: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wprowadził(a): Aleksandra Szczepaniak   2018-09-28  16:00
Opublikował(a): Lucyna Żurek  2018-09-28  16:00
Ostatnia zmiana: Lucyna Żurek  2018-09-28  16:00

Aleksandra Szczepaniak   2018-09-28  
Lucyna Żurek  2018-10-11 10:00:00  
Lucyna Żurek  2018-10-11 10:00:00