Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2018-02

nazwa zadania

Sukcesywny zakup paliw płynnych i gazowych dokonywany w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Sprzedającego

numer zadania

K-2018-02

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Uwaga: Odpowiedzi na pytania Oferentów  z dnia 19.02.2018 r.

Zmienione Materiały do postępowania z dnia 19.02.2018 r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1579).

termin składania ofert

09 marzec 2018 r. do godziny 10:00


Podmiot udostępniający: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wprowadził(a): Dorota Bieniek   2018-02-06  10:30
Opublikował(a): Lucyna Żurek  2018-03-12 11:00
Ostatnia zmiana: Lucyna Żurek  2018-03-12 11:00

Dorota Bieniek   2018-02-06  
Lucyna Żurek  2018-03-12 12:12:03  
Lucyna Żurek  2018-03-12 12:12:03