nazwa zadania

„Zakup i dostawa materiałów masowych: piasek, tłuczeń, humus LOCO siedziba Zamawiającego”

numer zadania

K-2017- 20

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

"UWAGA: zmodyfikowane Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.11.2017r. i zmodyfikowane Warunki Zamówienia z dnia 08.11.2017r."

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 17 listopad 2017 r. do godziny 12.00


Podmiot udostępniający: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wprowadził(a): Dominika Kudlik   2017-11-06  10:30
Opublikował(a): Lucyna Żurek  2017-11-09 9:45
Ostatnia zmiana: Lucyna Żurek  2017-11-09 9:45

Administrator BIP   2017-11-06  
Lucyna Żurek  2017-12-12 03:51:45  
Lucyna Żurek  2017-12-12 03:51:45