K-2017- 19

nazwa zadania

„Wykonywanie usług związanych z utrzymaniem czystości w obiektach Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.”

numer zadania

K-2017- 19

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) 

termin składania ofert

06.12.2017 r. do godziny 12.00


Podmiot udostępniający: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wprowadził(a): Dominika Kudlik   2017-11-26  10:30
Opublikował(a): Lucyna Żurek  2017-12-08 11:15
Ostatnia zmiana: Lucyna Żurek  2017-12-08 11:15

Administrator BIP   2017-11-26  
Lucyna Żurek  2017-12-12 03:51:45  
Lucyna Żurek  2017-12-12 03:51:45