Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

nazwa zadania

„Odbiór ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach, stanowiących odpad inny niż niebezpieczny o kodzie 17 05 04”

numer zadania

K-2017- 12

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/ Dostawców/ Usługodawców 

termin składania ofert

16.10.2017 r. do godziny 12.00


Podmiot udostępniający: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
Wprowadził(a): Dominika Kudlik   2017-10-04  11:32
Opublikował(a): Lucyna Żurek  2017-10-05 11:17
Ostatnia zmiana: Lucyna Żurek  2017-10-04 11:17

Administrator BIP   2017-10-04  
Lucyna Żurek  2017-12-12 03:51:45  
Lucyna Żurek  2017-12-12 03:51:45