K-2017-08

nazwa zadania

Dostawa i rozładunek flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.

numer zadania

K-2017-08

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

25 sierpień  2017 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2017-08-09  
Lucyna Żurek  2017-08-09 15:08:59  
Lucyna Żurek  2017-08-09 15:08:59