Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2017-05

nazwa zadania

"Sukcesywny zakup paliw płynnych (ON, ET), gazowych (propan-butan) i płynu AdBlue dokonywany w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Sprzedającego na podstawie Kart paliwowych Sprzedającego".

numer zadania

K-2017-05

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: odpowiedzi na pytania Oferentów oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 26.05.2017 r. oraz 29.05.2017 r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).


termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 31 maja 2017 r. do godziny 12:00

Marta Elmrych   2017-05-22  
Lucyna Żurek  2017-06-01 13:17:43  
Lucyna Żurek  2017-06-01 13:17:43