Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2016-12

nazwa zadania

Załadunek, ważenie, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

numer zadania

K-2016-12

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 12.10.2016 r. oraz z dnia 17.10.2016 r., odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 19.10.2016 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

20 październik 2016 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2016-10-10  
Lucyna Żurek  2016-10-21 15:05:31  
Lucyna Żurek  2016-10-21 15:05:31