K-2016-10

nazwa zadania

„Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych ”

numer zadania

K-2016-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia K-2016-10

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

17 październik 2016 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2016-10-07  
Lucyna Żurek  2016-10-07 15:33:14  
Lucyna Żurek  2016-10-07 15:33:14