K-2015-18

nazwa zadania

„Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.”

 

numer zadania

K-2015-18

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
K-2015-18 2 post

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

12.05.2016 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2016-04-29  
Lucyna Żurek  2016-06-08 14:18:32  
Lucyna Żurek  2016-06-08 14:18:32