K-2015-17

nazwa zadania

" Wykonanie prac i dostaw dla realizacji projektu pn. „Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"

numer zadania

K-2015-17

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały z dnia 23.12.2015 r. oraz 31.12.2015 r.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

8 stycznia 2016 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2015-12-15  
Lucyna Żurek  2016-01-05 09:09:38  
Lucyna Żurek  2016-01-05 09:09:38