K-2015-15

nazwa zadania

Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych.

numer zadania

K-2015-15

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 04.11.2015 r. oraz odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 06.11.2015 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

10 listopada 2015 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2015-11-02  
Lucyna Żurek  2015-11-06 14:37:39  
Lucyna Żurek  2015-11-06 14:37:39