K-2015-07

nazwa zadania

"Zakup i dostawa wodomierzy LOCO Magazyn Zamawiającego".

numer zadania

K-2015-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

28 lipiec 2015 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2015-07-21  
Lucyna Żurek  2015-07-21 14:21:36  
Lucyna Żurek  2015-07-21 14:21:36