K-2014-23

nazwa zadania

„Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych.”

numer zadania

K-2014-23

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

27 października 2014 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2014-10-17  
Lucyna Żurek  2014-10-17 14:43:17  
Lucyna Żurek  2014-10-17 14:43:17