K-2014-21

nazwa zadania

„Bieżąca obsługa geodezyjna Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej”

numer zadania

K-2014-21

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

17 listopad 2014 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2014-11-06  
Lucyna Żurek  2014-11-07 13:44:51  
Lucyna Żurek  2014-11-07 13:44:51