K-2014-06

nazwa zadania

„Dostawa wody mineralnej/źródlanej LOCO Zamawiającego”

numer zadania

K-2014-06

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 23.04.2014 r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

24 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2014-04-14  
Lucyna Żurek  2014-04-23 13:17:25  
Lucyna Żurek  2014-04-23 13:17:25