Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2014-02


 

nazwa zadania

" Kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do PWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej ".

numer zadania

K-2014-02

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 2.04.2014r. oraz z dnia 4.04.2014r., zmodyfikowany Załącznik nr 1 do umowy z dnia 4.04.2014r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

 

termin składania ofert

Uwaga: termin składania ofert został przesynięty na dzień 9 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00

 

Paulina Jańczyk-Makulska   2014-03-27  
Lucyna Żurek  2014-04-04 13:57:47  
Lucyna Żurek  2014-04-04 13:57:47