K-2013-07

nazwa zadania

Zakup i dostawa materiałów betonowych LOCO siedziba Zamawiającego".

numer zadania

K-2013-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

27 listopad 2013 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2013-11-15  
Lucyna Żurek  2013-11-18 12:36:07  
Lucyna Żurek  2013-11-18 12:36:07