Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

K-2013-06

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe”

numer zadania

K-2013-06

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA! Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część szczegółowa zmodyfikowana w dniu 29.07.2013 r., 12.08.2013 r. oraz w dniu 13.08.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 2.08.2013 r.,  9.08.2013 r. oraz z dnia 13.08.2013 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

 13 sierpnia 2013 r. do godziny 12.00

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 23.08.2013 r. do godz. 12.00.

Paulina Jańczyk-Makulska   2013-07-24  
Aneta Jabłońska  2017-06-28 14:40:41  
Aneta Jabłońska  2017-06-28 14:40:41