K-2013-05

nazwa zadania

"Zakup i dostawa wodomierzy LOCO Magazyn Zamawiającego".

numer zadania

K-2013-05

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

26 czerwca 2013 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2013-06-19  
Agnieszka Strączek  2016-12-05 12:09:47  
Agnieszka Strączek  2016-12-05 12:09:47