K-2013-04

nazwa zadania

"Zakup i dostawa materiałów masowych: piasek, tłuczeń, humus LOCO siedziba Zamawiającego ".

numer zadania

K-2013-04

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

12 lipca 2013 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2013-07-04  
Lucyna Żurek  2017-05-22 14:25:47  
Lucyna Żurek  2017-05-22 14:25:47