Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2015-22

nazwa zadania

"Budowa wodociągu rozdzielczego PE Ø315/225mm w rejonie ul. Idzikowskiego / Gołonoskiej w Dąbrowie Górniczej"

numer zadania

IN-2015-22

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: 

Zmodyfikowany przedmiar robót z dnia 08.04.2015 r., zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 09.04.2015 r.

Z uwagi na warunki techniczne, braku możliwości umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Zamawiający przekaże Oferentom ww. dokumenty na płycie CD lub drogą mailową, po wcześniejszym zgłoszeniu się Oferenta.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

20 kwietnia 2015 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2015-04-03  
Lucyna Żurek  2015-04-09 11:49:33  
Lucyna Żurek  2015-04-09 11:49:33