Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2015-08

nazwa zadania

 

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Powstańców 13”


numer zadania


IN-2015-08

 

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA:

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 10.07.2015 r., 17.07.2015 r., 22.07.2015 r., zmodyfikowane w dniu 22.07.2015 r. i 24.07.2015 r. materiały przetargowe oraz zmodyfikowane w dniu 23.07.2015 r., 24.07.2015 r.  i 28.07.2015 r. przedmiary robót.

 

Przypominamy, iż Zamawiający nie ma już obowiązku udzielania wyjaśnień SIWZ, gdyż upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

Informujemy, że załączone przedmiary uwzględniają wszystkie poprawki naniesione na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz zauważonych nieścisłości. W związku z powyższym jako zaktualizowane stanowią ostateczną podstawę do sporządzenia wyceny ofertowej.


Równocześnie informujemy, że kosztorysy ofertowe należy dołączyć do oferty zarówno w wydruku jak i na płycie CD. 

 

Z uwagi na warunki techniczne, braku możliwości umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz  projektu budowlano-wykonawczego, Zamawiający przekaże Oferentom pełny zakres na płycie CD, po wcześniejszym zgłoszeniu Oferenta.

rodzaj zamówienia

 Roboty budowlane

 

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców dla zadań realizowanych przez Spółkę

termin składania ofertTermin składania ofert został przesunięty na dzień 31.07.2015 r. do godz. 12.00.

 

 

Dokumenty do pobrania

Paulina Jańczyk-Makulska   2015-06-23  
Lucyna Żurek  2015-07-28 14:51:27  
Lucyna Żurek  2015-07-28 14:51:27