IN-2014-39

nazwa zadania

„Zakup minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą do jej transportu” 

numer zadania

IN-2014-39

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną  procedurą Spółki

termin składania ofert

08 stycznia 2015 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2014-12-29  
Lucyna Żurek  2014-12-29 09:49:19  
Lucyna Żurek  2014-12-29 09:49:19