Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2013-24

nazwa zadania

Kompleksowa obsługa projektowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.

numer zadania

IN-2013-24

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
UWAGA: zmodyfikowane materiały z dnia 17.04.2013 r. ,

odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 22.04.2013 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

23 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 06 maja 2013 r. do godziny 12:00

Marta Elmrych   2013-04-09  
Lucyna Żurek  2013-04-22 12:49:54  
Lucyna Żurek  2013-04-22 12:49:54