Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

IN-2013-18

nazwa zadania

"Wymiany odcinkowe sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w okresie 3 lat".

numer zadania

IN-2013-18

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 10.07.2013r.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

18 lipca 2013 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2013-07-04  
Marta Elmrych  2017-04-07 12:35:46  
Marta Elmrych  2017-04-07 12:35:46