IN-2013-10

nazwa zadania

"Zakup koparko-ładowarki kołowej".

numer zadania

IN-2013-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

4 marca 2013 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2013-03-06  
Marta Elmrych  2015-11-02 11:04:56  
Marta Elmrych  2015-11-02 11:04:56