IN-2013-03

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego specjalizowanego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton z nadwoziem cysterna do przewozu wody pitnej o pojemności ok. 14 000 litrów”.

numer zadania

IN-2013-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

06 września 2013 r. do godziny 12.00

Paulina Jańczyk-Makulska   2013-08-23  
Monika Czerniak  2018-03-27 12:20:14  
Monika Czerniak  2018-03-27 12:20:14