IN-2013-03

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego specjalizowanego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton z nadwoziem cysterna do przewozu wody pitnej o pojemności ok. 12 000 litrów”.

numer zadania

IN-2013-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

19 grudnia 2013 r. do godziny 11.00

Marta Elmrych   2013-12-06  
Lucyna Żurek  2013-12-06 13:49:57  
Lucyna Żurek  2013-12-06 13:49:57