Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Archiwum przetargów

Poniżej znajdą Państwo informacje o rozstrzygniętych przetargach w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o.

Archiwum przetargów z lat 2009 do 2012 dostępne jest pod adresem (link)

IN-2017-09

nazwa zadania

Przebudowa wodociągu stalowego DN400 mm na rurociąg z żeliwa sferoidalnego DN450 mm na długości 1794,50 mb oraz rurociąg z rur PE Ø 500 mm na długości 94 mb od ul. Konstytucji do ul. Pogoria w Dąbrowie Górniczej, wraz z modernizacją komory pomiarowej.

numer zadania

IN-2017-09

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: odpowiedzi na pytania Oferentów oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 24.04.2017r.

więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców dla zadań realizowanych przez Spółkę

termin składania ofert

 26 kwiecień 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-08

nazwa zadania

Dostawa i rozładunek flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”.

numer zadania

K-2017-08

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

25 sierpień 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-05

nazwa zadania

"Sukcesywny zakup paliw płynnych (ON, ET), gazowych (propan-butan) i płynu AdBlue dokonywany w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Sprzedającego na podstawie Kart paliwowych Sprzedającego".

numer zadania

K-2017-05

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
więcej

UWAGA: odpowiedzi na pytania Oferentów oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 26.05.2017 r. oraz 29.05.2017 r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

 

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 31 maja 2017 r. do godziny 12:00

IN-2017-07

nazwa zadania

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sikorskiego w Dąbrowie Górniczej – etap 3”, realizowana w ramach zadania „Współpraca z UM-kanał”

numer zadania

IN-2017-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 04.04.2017 r., 03.04.2017 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 03.04.2017 r. i 27.03.2017 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

06 kwiecień 2017 r. do godziny 12.00

K-2017-03

nazwa zadania

"Całodobowe udostępnienie Magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb usunięcia  awarii".

 

numer zadania

K-2017-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 07.04.2017 r.

UWAGA: odpowiedzi na pytania Oferentów oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 13.04.2017r.

więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

20.04.2017r. do godziny 12.00

K-2017-04

nazwa zadania

"Kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej".

numer zadania

K-2017-04

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 12.04.2017 r. i zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 13.04.2017r.
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

 

termin składania ofert

 

 

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 18 kwiecień 2017 r. do godziny 12.00

 

K-2016-17

nazwa zadania

Ochrona fizyczna siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13”

numer zadania

K-2016-17

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 13.12.2016 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

20 grudzień 2016 r. do godziny 12.00

K-2016-12

nazwa zadania

Załadunek, ważenie, transport oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków eksploatowanych przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

numer zadania

K-2016-12

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 12.10.2016 r. oraz z dnia 17.10.2016 r., odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 19.10.2016 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

20 październik 2016 r. do godziny 12.00

K-2016-10

nazwa zadania

„Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych ”

numer zadania

K-2016-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

17 październik 2016 r. do godziny 12.00

K-2016-05

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o.

numer zadania

K-2016-05

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 22.08.2016 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 22.08.2016 r. oraz 09.09.2016 r.

więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 28 wrzesień 2016 r. do godziny 12.00.

K-2016-06

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe”

numer zadania

K-2016-06

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 14.09.2016 r. oraz 15.09.2016 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 19 wrzesień 2016 r. do godziny 13.00

IN-2016-18

nazwa zadania

„Budowa pompowni wody P2 z odwodnieniem, zbiornika ppoż., komory zasuw, zasilania elektroenergetycznego, oświetlenia i zjazdu do pompowni wody P2 z zagospodarowaniem terenu pompowni oraz budowa i połączenie sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego DN 250 mm w rejonie pompowni przy ul. Gołonoskiej w Dąbrowie Górniczej”

 

numer zadania

IN-2016-18

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 05.08.2016 r., 04.08.2016 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 08.08.2016 r., 05.08.2016 r., 04.08.2016 r. oraz 02.08.2016 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 9 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00

IN-2016-08

nazwa zadania

„Przebudowa wodociągu stalowego DN400 mm na rurociąg z żeliwa sferoidalnego DN450 mm na długości 1794,50 mb oraz rurociąg z rur PE Ø 500 mm na długości 94 mb od ul. Konstytucji do ul. Pogoria w Dąbrowie Górniczej, wraz z modernizacją komory pomiarowej”

numer zadania

IN-2016-08

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 08.08.2016 r., 05.08.2016 r., 04.08.2016 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 08.08.2016 r., 04.08.2016 r. oraz 28.07.2016 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

10 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00

IN-2016-12

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego  samowyładowczego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton” – II postępowanie

numer zadania

IN-2016-12

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 17.06.2016 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

30 czerwca 2016 r. do godziny 12.00

IN-2016-15

nazwa zadania

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej w ramach ogłoszonego przez Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. „Programu tymczasowego finansowania budowy podłączeń kanalizacyjnych”.

 

numer zadania

IN-2016-15

 

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.
więcej

 

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

 

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców / Dostawców / Usługodawców dla zadań realizowanych przez Spółkę.

 

termin składania ofert

09 maja 2016 r. do godziny 12.00

 

IN-2016-12

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego  samowyładowczego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton”.

numer zadania

IN-2016-12

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 01.06.2016 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 03.06.2016 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

06 czerwiec 2016 r. do godziny 12.00

K-2015-18

nazwa zadania

„Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.”

 

numer zadania

K-2015-18

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

12.05.2016 r. do godziny 12.00

K-2016-01

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW)".

numer zadania

K-2016-01

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 21.04.2016 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 22.04.2016 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

25 kwiecień 2016 r. do godziny 12.00

K-2015-18

nazwa zadania

„Wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.”

 

numer zadania

K-2015-18

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 01.02.2016 r.


więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

02 luty 2016 r. do godziny 12.00

 

 

K-2015-17

nazwa zadania

" Wykonanie prac i dostaw dla realizacji projektu pn. „Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej"

numer zadania

K-2015-17

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały z dnia 23.12.2015 r. oraz 31.12.2015 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

8 stycznia 2016 r. do godziny 12.00

K-2015-08

nazwa zadania

" Utrzymanie czystości w obiektach Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. ".

numer zadania

K-2015-08

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

 

termin składania ofert

15 grudnia 2015 r. do godziny 12.00

K-2015-15

nazwa zadania

Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych.

numer zadania

K-2015-15

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 04.11.2015 r. oraz odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 06.11.2015 r.


więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

10 listopada 2015 r. do godziny 12.00

K-2015-10

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o.

numer zadania

K-2015-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 23.09.2015 r., 07.10.2015 r., 12.10.2015 r. oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 07.10.2015 r.


więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605) 

termin składania ofert

28 październik 2015 r. do godziny 12.00

IN-2015-08

nazwa zadania

 

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku administracyjnego zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Powstańców 13”

 

numer zadania

IN-2015-08

 

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA:

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 10.07.2015 r., 17.07.2015 r., 22.07.2015 r., zmodyfikowane w dniu 22.07.2015 r. i 24.07.2015 r. materiały przetargowe oraz zmodyfikowane w dniu 23.07.2015 r., 24.07.2015 r.  i 28.07.2015 r. przedmiary robót.

 

Przypominamy, iż Zamawiający nie ma już obowiązku udzielania wyjaśnień SIWZ, gdyż upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Informujemy, że załączone przedmiary uwzględniają wszystkie poprawki naniesione na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz zauważonych nieścisłości. W związku z powyższym jako zaktualizowane stanowią ostateczną podstawę do sporządzenia wyceny ofertowej.

 

Równocześnie informujemy, że kosztorysy ofertowe należy dołączyć do oferty zarówno w wydruku jak i na płycie CD. 


Z uwagi na warunki techniczne, braku możliwości umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz  projektu budowlano-wykonawczego, Zamawiający przekaże Oferentom pełny zakres na płycie CD, po wcześniejszym zgłoszeniu Oferenta.

 

więcej

rodzaj zamówienia

 Roboty budowlane

 

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców dla zadań realizowanych przez Spółkę

termin składania ofert

 

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 31.07.2015 r. do godz. 12.00.

 

 

K-2015-07

nazwa zadania

"Zakup i dostawa wodomierzy LOCO Magazyn Zamawiającego".

numer zadania

K-2015-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

28 lipiec 2015 r. do godziny 12.00

IN-2015-22

nazwa zadania

"Budowa wodociągu rozdzielczego PE Ø315/225mm w rejonie ul. Idzikowskiego / Gołonoskiej w Dąbrowie Górniczej"

numer zadania

IN-2015-22

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

 

UWAGA: 

Zmodyfikowany przedmiar robót z dnia 08.04.2015 r., zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 09.04.2015 r.

Z uwagi na warunki techniczne, braku możliwości umieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, Zamawiający przekaże Oferentom ww. dokumenty na płycie CD lub drogą mailową, po wcześniejszym zgłoszeniu się Oferenta.

więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

20 kwietnia 2015 r. do godziny 12.00

IN-2014-14

nazwa zadania

Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej – etap II” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

numer zadania

IN-2014-14

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

 

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 23.02.2015 r.

więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

25 luty 2015 r. do godziny 12.00

IN-2014-39

nazwa zadania

„Zakup minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą do jej transportu” 

numer zadania

IN-2014-39

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną  procedurą Spółki

termin składania ofert

08 stycznia 2015 r. do godziny 12.00

K-2014-20

nazwa zadania

Zakup i dostawa flokulanta do odwadniania na prasach sitowo – taśmowych osadów pofermentacyjnych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum”. 

numer zadania

K-2014-20

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

Uwaga: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia  17.12.2014 r., 18.12.2014 r., oraz 22.12.2014 r.

więcej

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

09 styczeń 2015 r. do godziny 12.00

K-2014-22

nazwa zadania

"Ochrona fizyczna siedziby Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej przy ul. Powstańców 13".

numer zadania

K-2014-22

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
więcej

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 15.12.2014r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r.poz. 907 z późniejszymi zmianami)

termin składania ofert

17 grudnia 2014 r. do godziny 12.00

K-2014-16


 

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.

numer zadania

K-2014-16

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28.08.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmodyfikowana w dniu 1.09.2014r., Wzór umowy zmodyfikowany w dniu 10.09.2014 r. oraz w dniu 19.09.2014 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 1.09.2014r., z dnia 10.09.2014 r. oraz z dnia 19.09.2014 r.

więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915) 

termin składania ofert

30 września 2014 r. do godziny 12.00

 

K-2014-21

nazwa zadania

„Bieżąca obsługa geodezyjna Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej”

numer zadania

K-2014-21

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

17 listopad 2014 r. do godziny 12.00

K-2014-23

nazwa zadania

„Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych.”

numer zadania

K-2014-23

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

27 października 2014 r. do godziny 12.00

IN-2014-14

nazwa zadania

Kompleksowa obsługa projektowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej – etap II” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.

numer zadania

IN-2014-14

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 24.06.2014 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 11 lipca 2014 r. do godziny 12.00

K-2014-11

nazwa zadania

Zakup i dostawa flokulanta do zagęszczania na zagęszczaczu mechanicznym osadów nadmiernych pochodzących z Oczyszczalni Ścieków „Centrum

numer zadania

K-2014-11

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 28.05.2014 r. oraz z dnia 12.06.2014 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawa

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 18 czerwiec  2014 r. do godziny 12.00

IN-2013-24

nazwa zadania

Budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW w Warszawie.

numer zadania

IN-2013-24

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 20.05.2014 r.,

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 28.05.2014 r., 29.05.2014 r. oraz 30.05.2014 r.

więcej

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

 

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 04.06.2014 r. do godz. 12.00.

 

K-2014-03

nazwa zadania

„Sukcesywna sprzedaż paliw i płynu AdBlue do paliw dokonywana w sposób ciągły w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliwowych Wykonawcy w okresie od 15 czerwca 2014r. do 14 czerwca 2017r.”

numer zadania

K-2014-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

więcej

Uwaga: wzór umowy zmodyfikowany w dniu 15.05.2014r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 15.05.2014r.

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

26 maja 2014 r. do godziny 11.00

K-2014-09

nazwa zadania

" Całodobowe udostępnienie Magazynu Dostawcy dla potrzeb awaryjnych Zamawiającego oraz dostawa armatury wodociągowo – kanalizacyjnej wg zapotrzebowania Zamawiającego LOCO Magazyn Zamawiającego wraz z zapewnieniem dostosowania armatury wodociągowo – kanalizacyjnej do potrzeb usunięcia  awarii".

numer zadania

K-2014-09

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów oraz zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 23.05.2014 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców

termin składania ofert

26 maja 2014 r. do godziny 12.00

IN-2013-29

nazwa zadania

„Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Dąbrowie Górniczej”.

numer zadania

IN-2013-29

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 25.02.2014r., 13.03.2014r. oraz z dnia 20.03.2014r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 19.03.2014r.

więcej


rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 24.03.2014 r. do godz. 12.00.

K-2014-06

nazwa zadania

„Dostawa wody mineralnej/źródlanej LOCO Zamawiającego”

numer zadania

K-2014-06

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 23.04.2014 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

24 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00

K-2014-02

nazwa zadania

" Kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do PWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej ".

numer zadania

K-2014-02

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 2.04.2014r. oraz z dnia 4.04.2014r., zmodyfikowany Załącznik nr 1 do umowy z dnia 4.04.2014r.
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

 

termin składania ofert

Uwaga: termin składania ofert został przesynięty na dzień 9 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00

K-2014-04

nazwa zadania

"Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz napraw urządzeń ochładzania powietrza zamontowanych w obiektach Zamawiającego"

numer zadania

K-2014-04

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: Zmodyfikowany Wzór Umowy z dnia 26.03.2014 r. oraz z dnia 28.03.2014 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 28.03.2014 r.


więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

3 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00

IN-2013-03

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego specjalizowanego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton z nadwoziem cysterna do przewozu wody pitnej o pojemności ok. 12 000 litrów”.

numer zadania

IN-2013-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

19 grudnia 2013 r. do godziny 11.00

K-2013-07

nazwa zadania            

„Zakup i dostawa materiałów betonowych LOCO siedziba Zamawiającego".

numer zadania

K-2013-07

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

27 listopad 2013 r. do godziny 12.00

K-2013-11

nazwa zadania

„Odbiór przez Oferenta ziemi oraz gruzu pochodzących z wykopów po awariach wod.-kan., w miejscu wskazanym przez Oferenta.”

numer zadania

K-2013-11

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

24 październik 2013 r. do godziny 12.00

K-2013-14

nazwa zadania

"Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowo-sprzętowych."

numer zadania

K-2013-14

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe oraz odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 18.10.2013 r.

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

24 października 2013 r. do godziny 12.00

K-2013-09

nazwa zadania

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej.

numer zadania

K-2013-09

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zmodyfikowana w dniu 26.08.2013 r. oraz w dniu 13.09.2013 r.

Załączniki do SIWZ zmodyfikowane w dniu 30.08.2013 r. oraz w dniu 13.09.2013 r. (nowy załącznik)

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 26.08.2013 r., 30.08.2013 r. oraz z dnia 13.09.2013 r.

 

więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

23 września 2013 r. do godziny 12.00

K-2013-06

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na pełne, kompleksowe ubezpieczenie majątkowe”

numer zadania

K-2013-06

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA! Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część szczegółowa zmodyfikowana w dniu 29.07.2013 r.,  12.08.2013 r. oraz w dniu 13.08.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 2.08.2013 r.,  9.08.2013 r. oraz z dnia 13.08.2013 r.

więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

 13 sierpnia 2013 r. do godziny 12.00

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 23.08.2013 r. do godz. 12.00.

IN-2013-03

nazwa zadania

„Zakup i dostawa samochodu ciężarowego specjalizowanego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton z nadwoziem cysterna do przewozu wody pitnej o pojemności ok. 14 000 litrów”.

numer zadania

IN-2013-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

06 września 2013 r. do godziny 12.00

IN-2013-18

nazwa zadania

"Wymiany odcinkowe sieci wodociągowej wraz z renowacją terenu na terenie gminy Dąbrowa Górnicza w okresie 3 lat".

numer zadania

IN-2013-18

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

UWAGA: Zmodyfikowane materiały przetargowe z dnia 10.07.2013r.

rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

18 lipca 2013 r. do godziny 12.00

K-2013-04

nazwa zadania

"Zakup i dostawa materiałów masowych: piasek, tłuczeń, humus LOCO siedziba Zamawiającego ".

numer zadania

K-2013-04

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

12 lipca 2013 r. do godziny 12.00

K-2013-05

nazwa zadania

"Zakup i dostawa wodomierzy LOCO Magazyn Zamawiającego".

numer zadania

K-2013-05

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

26 czerwca 2013 r. do godziny 12.00

IN-2013-24

nazwa zadania

Kompleksowa obsługa projektowa w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Dąbrowie Górniczej” dofinansowanego w formie dotacji ze środków NFOŚiGW.

numer zadania

IN-2013-24

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały z dnia 17.04.2013 r. ,

odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 22.04.2013 r.

więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

23 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 06 maja 2013 r. do godziny 12:00

K-2013-03

nazwa zadania

"Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW)".

numer zadania

K-2013-03

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

UWAGA: zmodyfikowane materiały z dnia 16.05.2013r. i 17.05.2013r.

odpowiedzi na pytania Oferentów z dnia 16.05.2013r.
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z  Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

termin składania ofert

20 maja 2013 r. do godziny 12.00

IN-2013-12, IN-2013-20

nazwa zadania

"Zakup i dostawa neutralizatora oparów oraz pompy wodnej recyrkulacyjnej do zestawu służącego do mineralizacji azotu Kjeldahla".

numer zadania

IN-2013-12, IN-2013-20

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki

termin składania ofert

30 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00

K-2013-02

nazwa zadania

" Kompleksowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz sprzątaniem terenów zewnętrznych należących do PWiK Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej ".

numer zadania

K-2013-02

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Uwaga: zmodyfikowane materiały z dnia 4.04.2013 r.
więcej

rodzaj zamówienia

Usługi

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony -  zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

 

termin składania ofert

9 kwietnia 2013 r. do godziny 12.00

IN-2013-10

nazwa zadania

"Zakup koparko-ładowarki kołowej".

numer zadania

IN-2013-10

opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia
więcej

rodzaj zamówienia

Dostawy

tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony - zgodnie z procedurą

termin składania ofert

4 marca 2013 r. do godziny 12.00

Marta Elmrych   2013-03-06  
Lucyna Żurek  2019-05-16 14:40:44  
Lucyna Żurek  2019-05-16 14:40:44