Szanowni Państwo, Z dniem 14 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowa strona Biuletynu Informacji Publicznej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.
dostępna pod adresem bip.dabrowskie-wodociagi.pl

Przejdź na nową stronę BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o. Pozostań na archiwalnej stronie BIP Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Przetargi

Zasadnicze cele polityki inwestycyjnej Spółki to zapewnienie jakości wody pitnej, niezawodność zaopatrzenia, odpowiednia ilość i ciśnienie wody.

Program inwestycyjny przewiduje prace związane z redukcją strat wody, wymianą rurociągów zużytych technicznie oraz lepszym oprogramowaniem sieci wodociągowej. Istotnym  jest także wykorzystanie możliwie jak największej produkcji własnej. Przewiduje się realizację działań ukierunkowanych zarówno na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej, jak i stacji ujmowania i uzdatniania wody. Działania firmy skierowane są również na optymalizację funkcjonowania sieci kanalizacyjnej  i oczyszczalni ścieków.

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Lucyna Żurek  2013-03-15 12:04:35  
Lucyna Żurek  2013-03-15 12:04:35