Status prawny

Nazwa firmy:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Oznaczenie formy prawnej:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skrót firmy:

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.

Adres:

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Powstańców 13.

KRS:

Spółka prawa handlowego wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer KRS:

0000091936

Agnieszka Strączek   2013-03-06  
Aneta Jabłońska  2013-03-13 10:19:17  
Aneta Jabłońska  2013-03-13 10:19:17